disk usage

یک راه ساده و راحت برای دیدن ظرفیت فایل‌های یک دایرکتوری در لینوکس. این فایل را در مسیر دایرکتوری کاربر ویرایش کنید: ~/.bash_aliases خط زیر را به انتهای فایل اضافه کنید: alias xdu=”du -sk * | sort -n” پس از این به بعد با اجرای xdu در bash کاربر، ظرفیت… Continue reading